Longnetwerk Eerstelijns Fysiotherapie Rotterdam

Patiënten informatie

Voor patiënten met een longaandoening

Patiënten informatie

Optimale fysiotherapeutische zorg

U hebt een longaandoening en bent verwezen naar een fysiotherapeut die aangesloten is bij LEF. Daarmee kunt u ervan uitgaan dat u optimale fysiotherapeutische zorg krijgt volgens de laatste inzichten.

Een longaandoening kan een grote impact hebben op uw leven. Even naar de supermarkt, wandelen, je kleinkind optillen of fietsen naar vrienden of een kennis kunnen door bijvoorbeeld door COPD, astma, longemfyseem of longfibrose een zware opgave worden. Juiste het niet meer kunnen doen van deze “kleine dingen” is een van de redenen waarom LEF010 vindt dat de behandeling van een longaandoening extra goed moet zijn.

Daarom vinden wij het van groot belang dat een behandeling persoonlijk, kwalitatief hoogwaardig en frequent is.

Aandacht

Ook onze aandacht voor mensen met een longaandoening gaat een stapje verder dan de behandeling door een standaard therapeut. Groepslessen zijn met minder mensen. Ook zijn de contacten met de therapeut frequenter. Er is zelfs de mogelijkheid om behandelingen thuis te krijgen.

Kwaliteit

Al het bovenstaande zou er niet toe doen als LEF010 niet betere zorg zou leveren. Wij vinden dat betere zorg naast organisatie en aandacht, het uitgangspunt moet zijn. Daarom zijn de therapeuten die bij LEF010 aangesloten zijn, extra geschoold en hebben betere apparatuur. Dit vergroot de kans op het halen van jouw doelen.

Hoe ziet een behandeling er uit bij een LEF010 therapeut ?

Voordat een behandeling begint, vindt er altijd een individuele intake plaats. Tijdens de intake worden de medische gegevens van de longarts met u besproken en wordt er aanvullend fysiotherapeutisch onderzoek gedaan. Samen met u wordt er op basis van de verkregen informatie een behandelplan opgesteld dat met name gebaseerd is op uw persoonlijk streefdoel(en).
( bv: ik wil met mijn kleinkind kunnen wandelen naar de kinderboerderij)

Belangrijke elementen in de training zijn:
– verbeteren van het algehele uithoudingsvermogen en
– verbeteren van de kwaliteit van leven.
Ook wordt er aandacht besteed aan ademhalingstechnieken, spierkracht en saturatie.
Patiënten die het advies hebben gekregen om met zuurstof te trainen kunnen eveneens bij een LEF-fysiotherapeut terecht.
Tot slot: uw LEF – fysiotherapeut koppelt uw behandelresultaten terug naar uw longarts of longverpleegkundige en overlegt met hen indien nodig.
In de zorgzoeker vindt u een LEF – fysiotherapeut bij u in de buurt.

Vergoedingen

Vergoeding door zorgverzekeraar

De vergoeding voor fysiotherapie voor clienten met COPD is per 1-1-2019 veranderd door de minister. Het houdt in dat fysiotherapie voor mensen met COPD Gold 2 of hoger vanaf de eerste behandeling vergoed wordt uit de basisverzekering en dus onder het eigen risico valt. Echter er zit vanaf januari 2019 wel een maximum aan het aantal behandelingen terwijl dit voorheen niet zo was.

De indeling (in 4 klasses) wordt gemaakt aan de hand van de zorgzwaarte. De criteria hebben betrekking op de ernst van de symptomen (gemeten met de MRC en CAT vragenlijst) en het aantal exacerbaties/longaanvallen.

Uw longarts of huisarts bepaalt op basis van deze criteria in welke klasse u valt. Bent u al onder behandeling dan kan ook uw fysiotherapeut de klasse bepalen. De klasse bepaalt vervolgens het maximaal aantal behandelingen dat vergoed wordt:

Klasse A: Startjaar: 5 behandelingen / Vervolgjaren: 0 behandelingen
Klasse B: Startjaar: 27 behandelingen / Vervolgjaren: 3 behandelingen
Klasse C: Startjaar: 70 behandelingen / Vervolgjaren: 52 behandelingen
Klasse D: Startjaar: 70 behandelingen / Vervolgjaren: 52 behandelingen

Per 1 januari 2019 zijn alle tellers op nul gezet. D.w.z. dat voor clienten die al onder behandeling zijn de eerste behandeling in 2019 ook de eerste behandeling is van het Startjaar. Een startjaar begint altijd op de datum van de eerste behandeling.
Voorbeeld: Komt u op 26 maart 2019 voor de eerste keer dan eindigt het startjaar op 25 maart 2020.

Aanvullende verzekering fysiotherapie.
In sommige gevallen kunt u, mocht dit nodig zijn, na bovenstaand aantal behandelingen gebruik maken van uw aanvullende verzekering. Of dit voor u van toepassing is kunt u met uw therapeut en verzekeraar overleggen